UITVERKOCHT!!Karper Sticks ART 221 lengte = 9 cm - diameter = 5 mm -gewicht = 1 gram - per stuk = € 0,80 op = op .

UITVERKOCHT!!Karper Sticks ART 222 lengte = 9 cm - diameter = 5 mm -gewicht = 1 gram - per stuk = € 0,80 op = op .

UITVERKOCHT !!Karper Sticks met lood ART 224 lengte = 17 cm - diameter = 6 mm -werpgewicht = 3 gram - per stuk = € 1,80 op = op .

UITVERKOCHT!!!!Karper Sticks met lood ART 225 lengte = 17 cm - diameter = 6 mm -werpgewicht = 3 gram - per stuk = € 1,80 op = op .