Karper Sticks ART 221 lengte = 9 cm - diameter = 5 mm -gewicht = 1 gram - per stuk = € 0,80 op = op .

Karper Sticks ART 220 lengte = 9 cm - diameter = 5 mm -gewicht = 1 gram - per stuk = € 0,80 op = op .

UITVERKOCHT !!Karper Sticks met lood ART 224 lengte = 17 cm - diameter = 6 mm -werpgewicht = 3 gram - per stuk = € 1,35 op = op .

Karper Sticks met lood ART 225 lengte = 17 cm - diameter = 6 mm -werpgewicht = 3 gram - per stuk = € 1,35 op = op .

Karper Sticks met lood ART 226 lengte = 8 cm - diameter = 8 mm -werpgewicht = 3 gram - per stuk = € 1,35 op = op .

Karper Sticks met lood ART 227 lengte = 8 cm - diameter = 8 mm -werpgewicht = 3 gram - per stuk = € 1,35 op = op .

Karper Sticks met lood ART 222 lengte = 16 cm - diameter = 6 mm -werpgewicht = 2 gram - per stuk = € 1,35 op = op

Karper Sticks met lood ART 223 lengte = 16 cm - diameter = 6 mm -werpgewicht = 2 gram - per stuk = € 1,35 op = op